Kontakt

PPU Adara Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 31 A

01-377 Warszawa

Tel: +48 22 533 96 00

Fax: +48 22 533 96 10

biuro@adara.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. W-wy

w W-wie, XIII W. Gosp.

KRS nr 0000164907

Kapitał zakładowy

PLN 50.000,00

NIP 522 000 46 23

Dział handlowy
dzial.handlowy@adara.pl

Dział technologiczny

technolog@adara.pl

Magazyn
7R City Flex Warsaw Airport I
ul. Działkowa 69
02-234 Warszawa
Hala 2 Brama 8 i 9
Tel. kom.:+48 694 449 219
magazyn@adara.pl