ECOHANCE® Care PS3

(INCI: Polyglyceryl-3 Distearate) jest emulgatorem nowej generacji do
lotionów i kremów o/w. Powstaje na bazie składników naturalnych będących odpadem w
procesie wytwarzania oliwy z oliwek. Ze względu na swój skład chemiczny odpad ten nie
może być wykorzystany jako surowiec spożywczy ani jako pasza dla zwierząt. Wykorzystując
go producent przyczynia się do lepszego wykorzystania rodzimych surowców odnawialnych,
zmniejszenia śladu węglowego i ograniczenia wycinki lasów tropikalnych. ECOHANCE® Care
PS3 ma postać stałą, a tworzone z jego udziałem emulsje cechuje efekt zmiękczenia skóry i
szybkie wchłanianie.

Zapraszamy do współpracy

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na każde pytanie.